Waardebepaling vs taxatie

Bijna dagelijks worden wij gebeld met de vraag of we een gratis waardebepaling willen uitvoeren… of een taxatie. Aan de vraagstelling van de klant merken wij al vaak dat er sprake is van onduidelijkheid. Wat is het verschil tussen deze twee begrippen? Hieronder proberen we het zo eenvoudige mogelijk uit te leggen:

1. Taxatie
Een taxatierapport heb je nodig wanneer er een ‘officieel’ doel aan ten grondslag ligt. Hierbij kun je denken aan een taxatierapport voor het verkrijgen van financiering voor de aankoop van een woning, het verkrijgen van inzicht in de waarde van de woning bij een verdeling in geval van een echtscheiding óf wanneer je bijvoorbeeld bezwaar wilt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

Een taxatierapport is een volledig en uitgebreid rapport waarin de waarde van jouw (toekomstige) woning wordt vastgelegd en de eigenschappen van de woning worden omschreven. Een taxatierapport wordt door de bank gevraagd als de waarde moet worden vastgesteld. Jouw woning dient namelijk als onderpand voor de bank. De bank wil dus weten of het huis de waarde dekt van de lening (lees: hypotheek) die ze aan je verstrekt. De bank stelt bepaalde eisen aan het taxatierapport. Vaak dient het taxatierapport te worden goedgekeurd door een onafhankelijk instituut (bijvoorbeeld het NWWI). Dan spreken we van een gevalideerd taxatierapport.

Werkwijze: Bij het uitvoeren van een taxatie komt de taxateur bij jou langs, inspecteert de woning, maakt aantekeningen van de meest essentiële elementen, hij berekent het woonoppervlak en het volume en fotografeert de belangrijkste onderdelen. Vervolgens zal hij de woning aan de hand van een bepaalde taxatiemethodiek waarderen. Deze waardering, gecombineerd met o.a. een volledige onderbouwing van de waarde(n) aan de hand van diverse vergelijkbare woonhuizen - diverse privaat- en publiekrechtelijke aspecten, kadastrale gegevens en de juiste omschrijving van het object, wordt uitgewerkt in een ca. 20 pagina’s tellend document. Vervolgens wordt het rapport door een validatie-instituut beoordeelt waarna de taxateur een handtekening onder het rapport mag zetten. Door de goedkeuring van het validatie-instituut kun je ervan uitgaan dat het een deugdelijk rapport betreft wat door het merendeel van de Nederlandse geldverstrekkers wordt geaccepteerd voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag.

2. Waardebepaling/verkoopadvies
Wanneer we spreken van een waardebepaling hebben we het bijvoorbeeld over een waardering/-verkoopadvies bij een voorgenomen verkoop. Je nodigt een NVM-makelaar uit; deze zal uw woning verkoop technisch beoordelen: Wat zijn de voors- en tegens? Is er vraag naar een dergelijke woning? Op welke doelgroep gaat hij zich richten met de verkoop? Hoe lang zal de verkoop gaan duren? Etc. Vervolgens zal hij adviseren met welke vraagprijs hij de markt op gaat en waar je rekening mee kunt houden als verkoopprijs. Tenslotte zal de makelaar uitleggen welke instrumenten hij in zal gaan zetten om de koper te bereiken en tegen welke vergoeding (courtage) hij dit gaat doen. Je dient veelal rekening te houden met een percentage van de uiteindelijke koopsom.

Je kunt vragen of de makelaar bovengenoemd advies op papier zet. Een waardebepaling is dan een verklaring van een NVM-makelaar waarin de woonoppervlakte, de verwachte verkoopwaarde en het vraagprijsadvies van jouw woning wordt aangegeven. Een waardebepaling is een stuk minder uitgebreid dan een taxatierapport en wordt niet getoetst door het NWWI. De waardebepaling kan dus niet worden gebruikt ter verkrijging van een hypotheek. De waardebepaling wordt gemaakt om jou goed te adviseren bij het te koop zetten van jouw woning.

Ik hoop dat we met het bovenstaande alle onduidelijkheid hebben weggenomen rondom het verschil tussen een taxatie en een waardebepaling. Heb je nog vragen of wil je weten wat de kosten zijn van een taxatie of waardebepaling? Neem dan contact met ons op (0548-540045). We helpen je graag verder!
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op
Team Snijders Makelaars
Enterstraat 25a
7461 CE Rijssen
info@teamsnijders.nl
0548 - 540 045

bel ons
© Team Snijders 2020  |  Sitemap